• Home
  • Lich sử công ty

Lịch sử công ty

 

  • Tên quốc tế: THUY TIEN JOINT STOCK COMPANY

  • Tên giao dịch: THUY TIEN J.S.C

  • Giấy phép kinh doanh:  - ngày cấp: 29/06/2000

  • Ngày hoạt động: 15/07/2000

  • Điện thoại: (+84.8)3758.4675 - Fax: (+84.8)3758.2285

  • Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình

  • Giám đốc: Trịnh Nguyễn Thanh Hải

 

Web hosting by Somee.com